fbpx

M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji 2021 logo 400 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Pedagogika Specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (Tyflopedagogika) - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

 

Studia realizowane systemem: 
hybrydowym

 

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową , w tym wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności praktyczne, a także kompetencje społeczne w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi.

Nauczyciel tyflopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabowidzących i niewidomych; w szkolnictwie integracyjnym: w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

Słuchacze zdobędą  wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych stosowanych w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych, w szczególności zasady projektowania
i prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej oraz postulat wieloparadygmatyczności

 • zdobędą  wiedzę na temat organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami,
 • rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć
 • opanują praktyczne umiejętności wykorzystywania  i integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
 • będą potrafili przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną i funkcjonalną dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo
 • nabędą umiejętność wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku
 • poznają specyfikę procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku
 • zrealizują praktykę pedagogiczną w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych

 

KADRA
zajęcia na powyższym kierunku prowadzą wykładowcy - praktycy w danej dziedzinie. Oto niektórzy z nich KADRA 

 

PROGRAM

 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z elementami andragogiki specjalnej
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu, szkole i placówce
 • Elementy tyflopsychologii
 • Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Wybrane problemy tyflopedagogiki
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Elementy pedeutologii tyflopedagogicznej
 • Zasady pracy z osobą z niepełnosprawnością wzrokową w kontekście praktycznych rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w nauczaniu przedmiotowym
 • Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym w nauczaniu integracyjnym i włączającym
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Rehabilitacja widzenia
 • Zasady orientacji przestrzennej i przemieszczania w przestrzeni
 • Metodyka pracy terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową

Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki zawodowej

Informacje dodatkowe

 • Studia są adresowane do nauczycieli i osób posiadających wyższe wykształcenie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz posiadanie przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
 • Czas trwania: 3 semestry.
 • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz zaliczeniem praktyki zawodowej.
 • Część zajęć w formule online (Blended learning).

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

OPŁATY

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 marca 2023

II

500 zł

do 5 kwietnia 2023

III

500 zł

do 5 maja 2023

IV

500 zł

do 5 października 2023

V

500 zł

do 5 listopada 2023

VI

500 zł

do 5 grudnia 2023

VII

300 zł

do 5 lutego 2024

Ogółem

3 600 zł

 

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 

Sprawdź dostępność miejsc - wyślij zapytanie na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PROMOCJE 

 

 

Kontakt

PDN Vademecum
tel. 77 409 04 58
tel. 77 409 04 59
Koordynator Studiów: mgr Magdalena Ziółkowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem