fbpx

M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji 2021 logo 400 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Pedagogika Specjalna - Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

 

Studia realizowane systemem: 
1. hybrydowym lub 2. on-line

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu i zaspokajaniu specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju oraz uczeniu się dzieci i uczniów na terenie przedszkoli, szkół i placówek. 

Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą naukową dotyczącą:

 • specyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
 • niespecyficznych trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży - niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne, zaburzenia neurorozwojowe.

Program studiów przewiduje również wielogodzinny blok zajęć praktycznych, kształtujących u słuchaczy umiejętności stawiania diagnozy oraz prowadzenia usprawniania dzieci uczniów w oparciu o trafne i najnowsze metody i sposoby pracy z nimi.

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się,
 • stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla tych dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji,
 • prowadzenia zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się,
 • pracy z rodziną dzieci i młodzieży z tymi trudnościami.

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek nieposiadający kwalifikacji z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje  kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się.

W związku z powyższym może być zatrudniony na zasadach określonych w miarodajnych przepisach prawa (wskazano poniżej) na stanowisku nauczyciela: 

 • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju,
 • terapeuty pedagogicznego,
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym,
  dla dzieci i uczniów ze specyficznymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia) i niespecyficznymi (dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie) trudnościami w rozwoju i uczeniu się.

Podstawa prawna:

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

KADRA
zajęcia na powyższym kierunku prowadzą wykładowcy - praktycy w danej dziedzinie. Oto niektórzy z nich KADRA

 

PROGRAM

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej, oraz neuropsychologii
 2. Podstawy pedagogiki korekcyjnej
 3. Medyczne aspekty pedagogiki korekcyjnej - wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 4. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży (podstawy teoretyczne, kryteria diagnostyczne, prawne aspekty kształcenia, pomocy i wsparcia dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się)
 5. Specyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się -  teoria dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. (przyczyny, objawy, ryzyko dysleksji, profilaktyka)
 6. Niespecyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się (teoria, przyczyny, objawy, profilaktyka)
 7. Wybrane zagadnienia z metodyki kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 8. Rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się
 9. Diagnoza psychopedagogiczna specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju i nauce w przedszkolu, szkole, poradni
 10. Metody i formy usprawniania korekcyjno-kompensacyjnego dzieci i uczniów w przedszkolu, szkole, placówce
 11. Organizacja procesu terapeutycznego - proces grupowy, komunikacja, wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży
 12. Praca z nauczycielami i rodziną dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się
 13. Opracowanie programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i uczniów

Liczba godzin: 450h zajęć dydaktycznych + 180h praktyki zawodowej

 

Formuła realizacji zajęć (wyboru dokonuje student w trakcie rekrutacji):
1. hybrydowa - część zajęć w formule stacjonarnej, część zajęć w formule online (Blended learning)
2. on-line - wszystkie zajęcia w formule on-line

 

Informacje dodatkowe

 • Warunek przyjęcia na studia: wykształcenie wyższe; w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • Czas trwania: 3 semestry
 • Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

OPŁATY

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 marca 2023

II

500 zł

do 5 kwietnia 2023

III

500 zł

do 5 maja 2023

IV

500 zł

do 5 października 2023

V

500 zł

do 5 listopada 2023

VI

500 zł

do 5 grudnia 2023

VII

500 zł

do 5 lutego 2024

VIII

500 zł

do 5 marca 2024

Ogółem

4400 zł

 

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

Sprawdź dostępność miejsc - wyślij zapytanie na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

PDN Vademecum
tel. 77 409 04 58
tel. 77 409 04 59
Koordynator Studiów: mgr Magdalena Ziółkowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem