fbpx

M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji 2021 logo 400 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych

 

Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych

 

Studia realizowane systemem: 
hybrydowym

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: 

 • zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku,
 • będą posiadali umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych.  

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, a także osób z wykształceniem medycznym, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra oraz posiadają kwalifikacje z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

Podstawa prawna:

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

KADRA
zajęcia na powyższym kierunku prowadzą wykładowcy - praktycy w danej dziedzinie. Oto niektórzy z nich KADRA

 

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do logopedii
 2. Biologiczne podstawy mowy i myślenia; anatomia i fizjologia układu nerwowego.
 3. Medyczne podstawy logopedii, neurologia, neonatologia i fizjoterapia w logopedii;
 4. Podstawy audiologii i foniatrii; zaburzenia głosu; podstawy ortodoncji.
 5. Elementy psychopatologii i psychiatrii, zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone
 6. Językoznawcze podstawy logopedii
 7. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego; fonetyka akustyczna i wizualna
 8. Teoretyczne podstawy wiedzy o języku, podstawowe zagadnienia z zakresu słowotwórstwa języka polskiego, składnia i fleksja języka polskiego.; 
 9. Podstawowe pojęcia i główne teorie socjolingwistyki.
 10. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii i działań profilaktyczno- wspomagających; podstawy neuropsychologii.
 11. Rozwój i kształtowanie mowy dziecka
 12. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju języka i myślenia dziecka, dwujęzyczność i jej rodzaje oraz konsekwencje dwujęzyczności dla rozwoju dziecka
 13. Integracja sensoryczna w rozwoju mowy i przyswajaniu języka.
 14. Metody pedagogiczne w terapii logopedycznej
 15. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC); metoda fonogestowej wizualizacji mowy (Cued Speech);
 16. Podstawy języka migowego
 17. Profilaktyka logopedyczna.
 18. Logorytmika.
 19. Logopedia międzykulturowa, artystyczna, rola komputera, mediów i nowych technologii w terapii logopedycznej.
 20. Zasady organizacji pomocy logopedycznej, warsztat pracy logopedy.
 21. Specyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się -  teoria dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. (przyczyny, objawy, ryzyko dysleksji, profilaktyka). 
 22. Praktyki

Liczba godzin: 490h zajęć dydaktycznych + 120h praktyki zawodowej

Informacje dodatkowe

 • Warunek przyjęcia na studia: wykształcenie wyższe magisterskie; w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, a także zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.
 • Czas trwania: 4 semestry
 • Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.
 • Część zajęć w formule online (Blended learning).

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

OPŁATY

RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2023

II

500 zł

do 5 listopada 2023

III

500 zł

do 5 grudnia 2023

IV

500 zł

do 5 lutego 2024

V

500 zł

do 5 marca 2024

VI

500 zł

do 5 kwietnia 2024

VII

500 zł

do 5 września 2024

VIII

500 zł

do 5 października 2024

IX

500 zł

do 5 listopada 2024

Ogółem

4 800 zł

 

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 

Sprawdź dostępność miejsc - wyślij zapytanie na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

PDN Vademecum
tel. 77 409 04 58
tel. 77 409 04 59
Koordynator Studiów: mgr Magdalena Ziółkowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem