fbpx

M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji 2021 logo 400 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Pedagogika Specjalna - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

 

Studia realizowane systemem: 
1. hybrydowym lub 2. on-line

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Program studiów podyplomowych przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

 • najnowszą wiedza naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej,
 • zasadami i sposobami konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • kryteriami diagnostycznymi zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • zasadami i sposobami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

 • rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji,
 • prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • w zakresie pracy z rodziną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 Adresatami studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych są nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek posiadający kwalifikacje z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie diagnozowania, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia oraz rewalidacji dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W związku z powyższym może być zatrudniony na zasadach określonych w miarodajnych przepisach prawa (wskazano poniżej) na stanowisku nauczyciela: 

 • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju,
 • nauczyciela współorganizującego kształcenie,
 • nauczyciela prowadzącego rewalidację

dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Podstawa prawna:

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

KADRA
zajęcia na powyższym kierunku prowadzą wykładowcy - praktycy w danej dziedzinie. Oto niektórzy z nich KADRA 

 

PROGRAM

 1. Psychologia rozwoju - główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki psychologicznej
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej – klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
 3. Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 4. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 5. Ogólna charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 6. Dziecko/uczeń ze spektrum autyzmu  w oświacie, podstawy prawne kształcenia oraz organizowania pomocy i wsparcia
 7. Specjalne potrzeby edukacyjne osób ze spektrum autyzmu
 8. Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 9. Metody i formy usprawniania rewalidacyjnego dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu
 10. Praca z rodziną osób ze spektrum autyzmu
 11. Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Liczba godzin: 390h zajęć dydaktycznych + 120h praktyki zawodowej

 

Formuła realizacji zajęć (wyboru dokonuje student w trakcie rekrutacji):
1. hybrydowa - część zajęć w formule stacjonarnej, część zajęć w formule online (Blended learning)
2. on-line - wszytskie zajęcia w formule on-line

 

Informacje dodatkowe

 • Warunek przyjęcia na studia: wykształcenie wyższe; w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Czas trwania: 3 semestry
 • Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

OPŁATY

         RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2023

II

600 zł

do 5 listopada 2023

III

600 zł

do 5 grudnia 2023

IV

600 zł

do 5 lutego 2024

V

600 zł

do 5 marca 2024

VI

600 zł

do 5 kwietnia 2024

VII

600 zł

do 5 września 2024

VIII

300 zł

do 5 października 2024

 

4 600 zł

 

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 

Sprawdź dostępność miejsc - wyślij zapytanie na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

PDN Vademecum
tel. 77 409 04 58
tel. 77 409 04 59
Koordynator Studiów: mgr Magdalena Ziółkowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem