M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji logo 2020 200 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Prawo i administracja

 

Zapraszamy na studia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

 

 

Kierunek: Prawo i administracja

 

 

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi, możliwościami ich wykorzystania w zakresie działalności gospodarczej, przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie negocjowania umów, stosowania najczęściej występujących procedur administracyjnych i cywilnych (w tym zwłaszcza w zakresie prawa handlowego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa pracy) oraz zarządzania ludźmi i ryzykiem. W założeniach studia mają przedstawić jego uczestnikom możliwości pozyskania kapitału zarówno na rynku kapitałowym, jak i kapitału pochodzącego z funduszy europejskich, a także w jaki sposób można wykorzystać środki pochodzące z tzw. pomocy publicznej.

 

WIEDZA
Z uwagi na obserwowany współcześnie rozwój administracji wiele godzin poświęconych jest zagadnieniom praw i obowiązków stron stosunków administracyjno - prawnych zarówno w świetle przepisów procedury administracyjnej, przepisów szczególnych (w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych), jak i postępowań przed sądami administracyjnymi. Słuchacze zdobędą rozeznanie w najważniejszych sferach administracji, zwłaszcza gospodarczej. Po ukończeniu studiów Absolwenci zyskają umiejętność płynnego rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą oraz zrozumienia trudnego języka prawnego i prawniczego. Pracownicy administracji zyskają natomiast wiedzę na temat najnowszych regulacji prawnych, w tym w zakresie administracji i umiejętność ich stosowania w praktyce.

 

DLA KOGO
Projekt studiów Prawo i Administracja dedykowany jest przede wszystkim dla przedsiębiorców i ich pracowników pełniących funkcje kierownicze. Skierowany jest on do ludzi skłonnych podjąć wyzwanie unowocześnienia swojego przedsiębiorstwa, ale także do tych, którzy dopiero zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Z uwagi na szeroki zakres omawianych zagadnień, studium skierowane jest zarówno do osób zainteresowanych poznaniem prawnych regulacji dotyczących najważniejszych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, jak i poszerzeniem zdobytej wcześniej wiedzy.
Projekt skierowany jest także do osób związanych z administracją publiczną, zwłaszcza z tym jej sektorem, który ma bezpośredni kontakt z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Omawiana w czasie zajęć problematyka stanowić będzie dla zaawansowanych - przydatne usystematyzowanie wiedzy oraz źródło informacji o tzw. kruczkach prawnych, zaś dla osób początkujących - w sposób przyjazny i przejrzysty wytłumaczone zostaną podstawowe mechanizmy i konstrukcje prawne.

 

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Przedmiot

Ilość godzin

Wstęp do Prawoznawstwa

8

Prawo Konstytucyjne

16

Prawo Administracyjne

16

Prawo Samorządu Terytorialnego 

16

Postępowanie Administracyjne

16

Prawo Cywilne

16

Postępowanie Cywilne

8

Prawo Karne

16

Postępowanie Karne

8

Prawo Karno-Skarbowe

8

Prawo Gospodarcze Publiczne

8

Prawo Zamówień Publicznych

8

Prawo Handlowe

8

Prawo Umów w Obrocie Gospodarczym

8

Prawo Finansowe

16

Podatki i Prawo Podatkowe

8

Prawo Pracy

8

Prawo Międzynarodowe Publiczne i Europejskie

8

Public Relations 

8

 

CZAS TRWANIA

 • 2 semestry (208 godzin)
 • Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

 

Czesne: 3000 zł2700 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po337,50 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł2550 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po318,75 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca marca 2021.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej na poniższej stronie:
https://sp.gwsh.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

 

proszę wybrać następującą pozycję na liście: Studia Podyplomowe 2021 zajęcia od kwietnia 2021, następnie Studia Podyplomowe –Nysa

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

 

Następnie Kandydat na studia podyplomowe dokonuje opłaty rejestracyjnej w wysokości 85 zł (chyba, że promocja stanowi inaczej) i składa w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (tylko dla kierunku: Medycyna Estetyczna dla Lekarzy)
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie

 

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

 

Dane teleadresowe:
Nysa ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa - pokój nr 8 (parter)

 

Kontakt:

mgr Magdalena Gromala

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 77 435 12 54 wew. 24
 • 77 409 04 59
 • 691 564 567

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem