fbpx

M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji 2021 logo 400 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Psychologia zdrowia

 

 Zapraszamy na studia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach

 

PROMOCJE Studia podyplomowe społeczno-ekonomiczne StANS ==> LINK

 

Kierunek: Psychologia zdrowia

 

Dla kogo: studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego w zakresie normy, jak i patologii, dla wszystkich osób, które chcą pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielać im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania.

 

Cel kształcenia: Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania czasem i praca własną, radzenia sobie ze stresem, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Zdobytą wiedzę i kompetencje słuchacze będą mogli wykorzystać w swoim życiu osobistym i zawodowym w celu polepszenia relacji zawodowych i zwiększenia efektywności działań swoich oraz współpracowników.

 

Treści kształcenia                               

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • Wprowadzenie do psychologii stresu i psychobiologii
 • Biologia emocji a psychosomatyka
 • Emocjonalne i biologiczne znaczenie chorób i zachowań
 • Diagnoza i konsultacja psychobiologiczna
 • Podstawy psychologii prenatalnej i rozwojowej
 • Mechanizmy obronne, uważność i empatia w terapii
 • Mechanizmy i terapia uzależnień
 • Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Diagnoza struktur osobowościowych
 • Podstawy terapii systemowej
 • Podstawy psychiatrii
 • Coaching zdrowia
 • Praca z emocjami
 • Wprowadzenie do homeopatii
 • Konsultacja w terapii

 

Wiedza zdobyta na kierunku Psychologia zdrowia:

 • znajomość różnorodnych dziedzin i nurtów psychologicznych
 • umiejętność stawiania diagnozy i wdrażania odpowiedniej terapii
 • znajomość podstaw psychiatrii
 • zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby
 • udzielanie odpowiedniej pomdiagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznejocy medycznej
 • diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość terminologii branżowej

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach zdrowia psychicznego, poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe, przychodniach i klinikach psychiatrycznych, przychodniach i klinikach medycyny somatycznej, instytucjach udzielających pomocy i opieki w sytuacjach trudnych, do których zaliczają się: policja, sądownictwo, więziennictwo, służby socjalne, wojsko, centra kryzysowe, a także w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, mediach zajmujących się jakością życia i psychologiczną analizą zjawisk społecznych, organizacjach i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną

 

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line. Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów.

 

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w Dziale rekrutacji
 

Koszt studiów:

 • Czesne: 4400 zł
 • Wpisowe: 300 zł
 • do 20 czerwca 2023 r. - studia tańsze o 500 zł

 

PROMOCJE Studia podyplomowe społeczno-ekonomiczne StANS ==> LINK

 

Kontakt do Biura Rekrutacji:
Marta Ułasiewicz

tel. 77 435 12 54 wew. 24
tel. 77 409 04 59
tel. 691 564 567

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem