M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

   edukacji logo 2020 200   Logo regular 2020

Oferta

 

 1. Samochody służbowe NOWOŚĆ
 2. Umowy cywilnoprawneNOWOŚĆ
 3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w związku z zatrudnieniem 
 4. Praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony danych osobowych


 

SAMOCHODY SŁUŻBOWE

 

Wiele firm posiada w swoim majątku samochody wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, które powierza swoim pracownikom lub innym zatrudnionym osobom w celu wykorzystania przy wykonywaniu zadań służbowych. Zmiany przepisów, które weszły w życie na początku roku 2015 spowodowały, że znowu zrobiło się głośno wokół samochodów służbowych używanych do celów prywatnych. Nowe regulacje są jednak niedoskonałe i budzą wiele wątpliwości. ZUS podważa możliwość korzystania ze zwolnień, a organy podatkowe praktycznie podważają możliwość odliczania 100% VAT od wydatków związanych z samochodami. Jest to trochę skomplikowane i nie do końca przejrzyste, dlatego w imieniu Europejskiego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego „VADEMECUM” w Nysie przygotowaliśmy specjalną ofertę w promocyjnej cenie aby zachęcić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu poprowadzonym przez specjalistę. Na szkoleniu zostanie omówiona tematyka aut służbowych w ujęciu wielowątkowym, zarówno od strony przychodów pracownika, jak i kosztów pracodawcy, składek ZUS i podatku VAT.  

 

PROGRAM:

1. Użytek służbowy aut
a)    Auta używane wyłącznie do celów służbowych
b)    Użytek służbowy a przychody podatkowe

2. Naliczanie przychodów u pracownika
a)    Wprowadzenie ryczałtowego przychodu
b)    Różnicowanie według pojemności silnika
c)    Używanie aut do celów prywatnych tylko przez część miesiąca
d)    Wprowadzenie odpłatności za samochód
e)    Korzystanie z auta w czasie urlopu
f)    Ryczałt a wydatki eksploatacyjne (w tym paliwo)
g)    Wydatki eksploatacyjne a koszty uzyskania pracodawcy

3. Przychód osób niebędących pracownikami
a)    Konsekwencje braku regulacji podatkowej
b)    Możliwość zastosowania analogii do pracowników

4. Dowóz pracowników do pracy
a)    Zapewnienie dowozu autobusem
b)    Zapewnienie innych form dowozu pracowników

5. Samochód służbowy a składki ZUS
a)    Podstawa wymiaru składek
b)    Wyłączenia z podstawy wymiaru składek
c)    Zapis w regulaminie lub układzie zbiorowym albo inny przepis o wynagradzaniu
d)    Stanowisko ZUS

6. Jazdy lokalne
a)    Rozliczanie jazd lokalnych
b)    Zwrot kosztów używania prywatnego auta
c)    Kilometrówka i ryczałt
d)    Zwolnienie od ZUS

7. Podróże służbowe
a)    Należności przysługujące z tytułu podróży służbowych
b)    Diety
c)    Zwroty kosztów
d)    Rozliczanie delegacji

8. Użytek prywatny a VAT
a)    Limitowane prawo odliczania VAT od samochodów
b)    Używanie do celów prywatnych a prawo do odliczenia
c)    Odpłatność za używanie, a prawo do odliczenia

 

WYKŁADOWCA: 

prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej

 

CELE SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu omówienie głownie uwarunkowań prawno-podatkowych związanych z kształtowaniem polityki używania samochodów w firmie (w tym szczególnie poprzez tworzenie odpowiednich procedur) w celu zwiększenia bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych oraz bezpieczeństwa ogólo-prawnego pracodawcy.
      
METODOLOGIA:
Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji, warsztatu. Omawiane są praktyczne przykłady, decyzje. Zapewnione są materiały szkoleniowe zarówno podczas szkolenia, jak i materiały poszkoleniowe.

UMOWY CYWILNOPRAWNE


Umowa o pracę jest najbardziej znaną i najczęściej stosowaną formą zatrudniania. Jest również najbardziej korzystną dla podejmującego zatrudnienie - pracownika - formą zatrudnienia. Niestety jest przy tym również z punktu widzenia pracodawcy najbardziej uciążliwa, i to nie tylko z powodów finansowych. Taka rozbieżność interesów pracownika i  pracodawcy doprowadziła do wykształcenia się coraz popularniejszej praktyki zawierania umów o charakterze cywilnoprawnym, które zastąpić mają umowę o pracę, a których przedmiotem jest świadczenie pracy. Najpopularniejszymi wśród pracodawców są umowy o dzieło lub umowy zlecenia, zastępujące umowy o prace. Jest to trochę skomplikowane i nie do końca przejrzyste, dlatego w imieniu Europejskiego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego „VADEMECUM” w Nysie przygotowaliśmy specjalną ofertę w promocyjnej cenie aby zachęcić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu poprowadzonym przez specjalistę.

 

PROGRAM:

1. Zasada swobody umów
a)    Ogólne zasady tworzenia umów cywilnoprawnych
b)    Język i waluta umowy
c)    Podpisywanie rachunków
d)    Zakaz zawierania umów cywilnoprawnych na warunkach umowy o pracę

2. Umowa zlecenia jako jedna z umów cywilnoprawnych
a)    Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy umowy
b)    Konstrukcja umowy
c)    Umowa zlecenia a umowa o pracę

3. Umowa o dzieło
a)    Odróżnianie umów zlecenia i umów o dzieło
b)    Bezpieczne zawieranie umów o dzieło
c)    Jak bronić umowy o dzieło przed ZUS

4. Umowy przenoszące prawa autorskie
a)    Umowa o pracę
b)    Umowa o dzieło
c)    Inne umowy przenoszące prawa autorskie

5. Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej
a)    Czym jest samozatrudnienie
b)    Zasady opłacania podatku i składek przez przedsiębiorców
c)    Zawieranie umów cywilnoprawnych równolegle do działalności gospodarczej

6. Umowy o zarządzanie
a)    Kontrakty menedżerskie
b)    Zatrudnianie członków zarządu
c)    Umowy zawierane z członkami rady nadzorczej

7. Wynagrodzenia i inne świadczenia
a)    Definicja i zasady ustalania wynagrodzeń
b)    Składniki wynagrodzeń
c)    Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa
d)    Wynagrodzenia należne po śmierci zleceniobiorcy
e)    Rozliczanie podróży służbowych

8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
a)    Przychody podatkowe
b)    Koszty podatnika
c)    Koszty płatnika
d)    Zasady rozliczania kosztów autorskich
e)    Świadczenia wolne od podatku
f)    Rozliczanie miesięczne i roczne

9. Składki ZUS od zleceniobiorców i członków rad nadzorczych
a)    Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
b)    Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
c)    Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
d)    Składki na FP oraz FGŚP
e)    Rozliczanie ubezpieczonych

 

WYKŁADOWCA: 

prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej

 

CELE SZKOLENIA:
kompleksowe omówienie tematyki umów cywilnoprawnych od strony konstrukcyjnej oraz podatkowo-ubezpieczeniowej. Duży nacisk zostanie położony na bezpieczne zawieranie umów zlecenia (żeby nie zostały uznane za stosunek pracy) oraz umów o dzieło (żeby ZUS nie naliczył od nich składek uznając je za zlecenie). Zostaną także szeroko omówione zasady rozliczania honorariów autorskich ze szczególnym uwzględnieniem kosztów uzyskania.  

 

METODOLOGIA:
Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji, warsztatu. Omawiane są praktyczne przykłady. Zapewnione są materiały szkoleniowe zarówno podczas szkolenia, jak i materiały poszkoleniowe

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w związku
z zatrudnieniem

-obowiązki pracodawców jako administratorów danych – bezpieczeństwo osobowe na etapie rekrutacji, zatrudnienia, zakończenia zatrudnienia

Przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz kandydatów na pracowników przez pracodawców jest ciekawym i zawiłym zagadnieniem w świetle przepisów o ochronie danych osobowych. Wprawdzie art. 22¹ Kodeksu Pracy opisujący zakres danych pracowników i kandydatów do pracy, których może żądać pracodawca, wydawałoby się reguluje ten temat, ale istnieje wiele kwestii spornych, zwłaszcza przy próbach i potrzebie uzupełniania danych. Jakie dane możemy przetwarzać i jak je chronić? Czy, jakiej i w jakim celu możemy oczekiwać zgody na przetwarzanie danych od pracownika? Co to znaczy i kiedy zachodzi przetwarzanie wizerunku? Jakie techniki nadzoru można stosować? O co Związki Zawodowe mogą pytać pracodawcę, a o co pracodawca ZZ jeśli chodzi o zakres danych pracownika. Jak zadbać o bezpieczeństwo osobowe zarówno na etapie rekrutacji, zatrudnienia, czy zwolnienia z pracy?
Na te i wiele innych pytań odpowie prowadzący nasze szkolenie opierając się przede wszystkim na praktycznych przykładach. Zapozna również z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Rozporządzenie wprowadza nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zastąpi krajowe ustawy w tym zakresie.

 

Uczestnictwo w warsztacie szczególnie polecamy:
• Pracodawcom i Przedsiębiorcom, jako Administratorom danych,
• Administratorom Bezpieczeństwa Informacji,
• Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie,
• Dyrektorom i menadżerom HR,
• Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń,
• Dyrektorom, menadżerom oraz specjalistom marketingu, handlu elektronicznego,
• Wszystkim osobom zajmującym się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych,
• Prawnikom wewnętrznym.

 

Program:

1. Obowiązki pracodawców, jako Administratorów danych – aspekty praktyczne:
a. jakie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanym danym należy wdrożyć,
b. dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych,
c. wyznaczenie ABI i ASI,
d. nadanie odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych,
e. szklenia i zobowiązanie do tajemnicy pracowników,
f. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
g. rejestracja zbiorów danych u GIODO.

2. Przetwarzanie i ochrona danych w procesie rekrutacji:
a. zakres danych, jakich można żądać od kandydata na pracownika, a jakich od pracownika;
b. jakie pytania, narzędzia czy testy można wykorzystać w celu oceny zdolności kandydata;
c. kto może mieć wgląd w CV czy wyniki testów, jak długo je przechowywać, co zrobić z danymi kandydatów w przypadku nie zawarcia stosunku pracy;

3. Przetwarzanie danych pracowników w okresie zatrudnienia:
a. informacje jawne o pracowniku związane ściśle z wykonywaną pracą, a informacje chronione;
b. zasady i regulamin przyznawania środków z funduszu socjalnego;
c. szczególnie istotne przepisy prawa, zobowiązujące pracodawców do przetwarzania danych osobowych dla określonych celów i przez określony czas;
d. przetwarzanie wizerunku – zasady ogólne, a praktyka;
e. Outsourcing i powierzenie danych osobowych do przetwarzania firmie zewnętrznej – bezpieczna umowa powierzenia;
f. kto może mieć wgląd w akta osobowe pracowników;
g. przykłady sprawdzania tożsamości rozmówcy w przypadku potwierdzania bądź podawania danych osobowych – przykładowe rozmowy telefoniczne;
h. ochrona danych osobowych biometrycznych, a ewidencja czasu pracy.

4. Zakończenie stosunku pracy:
a. zasady poszanowania prywatności byłego pracownika;
b. okres przechowywania danych pracownika w celu udokumentowania roszczeń pracodawcy;
c. archiwizowanie dokumentacji pracowniczej.

5. Bezpieczeństwo osobowe:
a. na etapie naboru pracownika
b. na etapie zatrudnienia
c. po zakończeniu zatrudnienia

6. Monitoring wizyjny i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych
a. Kiedy stosowanie monitoringu wizyjnego jest dopuszczalne?
b. Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
c. Projekt założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym.
d. Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
e. Kontrola korzystania z poczty elektronicznej i Internetu.
f. Kontrola korzystania z telefonu komórkowego.

7. Aktualne problemy prawne związane z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
a. Czy na podstawie zgody pracownika można przetwarzać jego dane osobowe w szerszym zakresie niż dopuszczalny na podstawie przepisów prawa ?
b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a zgoda na przesyłanie informacji handlowych. Czy można takie zgody łączyć w ramach jednej klauzuli ?
c. Praktyka GIODO oraz najnowsze orzecznictwo sądowe.  
d. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych.

8. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych – co nowego przyniesie?
a. Jakie skutki w polskim porządku prawnym przyniesie uchwalenie Rozporządzenia?
b. Nowe kompetencje GIODO, w tym kary pieniężne.
c. Nowe zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
d. Rejestracja zbiorów danych osobowych w projekcie Rozporządzenia.
e. Nowe obowiązki w zakresie zabezpieczania danych osobowych.
f. ABI po zmianach.

9. Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych i jej najważniejsze elementy:
a. Polityka bezpieczeństwa informacji,
b. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych.

10. Organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa zapewniające adekwatną ochronę przetwarzanym danym:
a. bezpieczeństwo organizacyjne,
b. bezpieczeństwo osobowe,
c. bezpieczeństwo fizyczne,
d. bezpieczeństwo teleinformatyczne.
e. ochrona danych osobowych w cloud computing.

11. Najczęściej spotykane zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i sposoby zapobiegania.

12. Zakres odpowiedzialności, rodzaje i konsekwencje kontroli:
a. odpowiedzialność administracyjna;
b. odpowiedzialność odszkodowawcza;
c. odpowiedzialność finansowa;
d. odpowiedzialność karna;
e. kontrola GIODO;
f. kontrola PIP;

 

Praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony danych osobowych

Grupa docelowa:

Osoby zajmujące się problematyką ochrony danych osobowych, w tym:

 • właściciele przedsiębiorstw
 • kadra kierownicza
 • osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów)
 • prawnicy zainteresowani tematyką ochrony danych osobowych
 • osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przedsiębiorstwie
 • osoby pełniące funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ugruntowanie posiadanej wiedzy)

 

Cele szkolenia

 • omówienie prawnych obowiązków przedsiębiorcy związanych z danymi osobowymi i odpowiedzialności za ich naruszenie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych
 • nabycie umiejętności właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych mających na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z ustawą o ochronie danych osobowych
 • pozyskanie wiedzy na temat najczęściej spotykanych problemów praktycznych związanych z danymi osobowymi, w tym w szczególności w aspekcie tworzenia wymaganej prawem dokumentacji, kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, rejestracji zbiorów danych osobowych, tworzenia systemu ochrony danych w przedsiębiorstwie oraz jego efektywnego wdrożenia i przestrzegania, przetwarzania danych pracowników i kandydatów do pracy, przetwarzania danych biometrycznych, przetwarzania danych w celach marketingowych
 • opanowanie umiejętności sporządzenia podstawowych klauzul związanych z ochroną danych osobowych
 • zapoznanie z obowiązkami administratora danych oraz Administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za nadzór nad ochroną danych osobowych
 • omówienie wybranego, najważniejszego orzecznictwa sądów, decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

 

Zagadnienia szkoleniowe
1.    Ochrona danych osobowych - najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych
2.    Zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych (w tym przetwarzanie danych w celach marketingowych; klauzule dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i klauzule informacyjne)
3.    Prawa osoby, której dane dotyczą (m.in. żądanie zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu)
4.    Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych osobowych (definicje pojęć, rozróżnienie sytuacji i obowiązków z nimi związanych, zasady udostępniania danych po nowelizacji ustawy, elementy konieczne w umowie powierzenia danych osobowych)
5.    Zagadnienia związane z ochroną pracowniczych danych osobowych - kandydatów do pracy, pracowników, osób współpracujących (zakres danych osobowych, które pracodawca może przetwarzać; zgoda na przetwarzanie danych; wykorzystanie wizerunku pracownika; monitoring pracowników za pomocą kamer oraz badanie aktywności w Internecie; przetwarzanie danych biometrycznych pracowników, udostępnianie i outsourcing danych kadrowych; związki zawodowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
6.    Dane osobowe a świadczenie usług drogą elektroniczną
7.    Konieczność stworzenia systemu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, jego efektywnego wdrożenia i przestrzegania – najważniejsze środki bezpieczeństwa.
8.    Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych w przedsiębiorstwie (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane prawem dokumenty)
9.    Status i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (wyznaczenie ABI; określenie zakresu zadań i uprawnień ABI; rola i odpowiedzialność ABI)
10.    Rejestracja zbioru danych osobowych (co należy zarejestrować, platforma e-GIODO – wypełnianie wniosku rejestracyjnego)
11.    GIODO – nowe zadania i uprawnienia, kontrola GIODO
12.    Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna, finansowa)

 

Metody i środki szkolenia

 • ćwiczenia, dyskusja i odpowiedzi na pytania,
 • wykład interaktywny

 

Zapewnione są materiały szkoleniowe i poszkoleniowe.

 


Wykładowca: Specjalista ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji.  Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001. Autor publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (min w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl , Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl/app , kwartalniku „Nowe technologie IT w ochronie zdrowia”). Trener i prelegent. Wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Koordynator projektu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” realizowanego przez GIODO.

 

 

 

 

 

Informacje i zapisy:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum" Nysa, ul. Poznańska 1

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 77 435 12 54 wew. 24
 • fax 77 435 12 54 wew. 22

 

 

 

Informacje o terminach szkolenia znajdują się na stronie www.vademecum.nysa.pl

 

 

 

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem