fbpx

M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji 2021 logo 400 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Szkoleniowe rady pedagogiczne

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty Szkoleniowych rad pedagogicznych.

W przypadku zainteresowania innym tematem niż niżej wymienione zapraszamy do kontaktu
- na pewno pomożemy :-)

 

Poniższe tematy są realizowane jako 4 h szkoleniowe rady pedagogiczne.

Tematyka ta, może też być realizowana w formie rozszerzonej - 8 h warsztatów.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia ceny za radę pedagogiczną lub warsztat.

 

 1. Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów
 2. Agresja u dzieci i młodzieży
 3. Animaloterapia – Terapia i edukacja w asyście psa
 4. Arteterapia
 5. Bajkoterapia jako forma zajęć rewalidacyjnych
 6. Bezpieczeństwo w szkole
 7. Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 8. Budowa zespołu nauczycieli-umiejętność współpracy i komunikowania
 9. Dojrzałość szkolna
 10. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole – wdrożenie, realizacja, ewaluacja
 11. Działania nauczyciela wobec agresji w przedszkolu i szkole
 12. Dziecko z afazją w szkole masowej
 13. Dziecko z autyzmem i zaburzeniami emocjonalno-społecznymi
 14. Elementy terapii ręki
 15. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej
 16. Innowacyjny nauczyciel - aktywny i zaangażowany uczeń
 17. Jak pomóc dziecku w uczeniu się?
 18. Jak radzić sobie ze stresem?
 19. Komunikacja nauczyciel - uczeń
 20. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 21. Konstruowanie programów nauczania na I etapie edukacji
 22. Leworęczność u dzieci
 23. Matematyka w krótkich spodenkach
 24. Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi
 25. Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie
 26. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci i młodzieży (ADHD)
 27. Najistotniejsze problemy w sferze edukacyjnej, społecznej, emocjonalnej oraz poznawczej osób słabowidzących i niewidomych
 28. Ocenianie wspierające ucznia w procesie uczenia się
 29. Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty wraz z indywidualnymi konsultacjami dla Dyrektora Szkoły
 30. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 31. Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną
 32. Praca z dzieckiem 6-letnim
 33. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 34. Problem dysleksji u uczniów szkół muzycznych i jej wpływ na muzyczne zdolności percepcyjne
 35. Problemy wieku dojrzewania
 36. Problemy z czytaniem i pisaniem u uczniów (zastosowanie metody Antares)
 37. Rewalidacja indywidualna
 38. Rodzice w przedszkolu i szkole – jak pozyskać do współpracy trudnych rodziców?
 39. Rozpoznawanie stylów poznawczych ucznia, a planowanie sytuacji edukacyjnej
 40. Sytuacja zadaniowa, a rozwijanie myślenia logicznego dzieci
 41. Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego - warsztaty dla nauczycieli prowadzących zespoły taneczne oraz inne formy lekcji wf.
 42. Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 43. Terapia schematów
 44. Trening pamięci i kreatywnego myślenia
 45. Trening umiejętności społecznych
 46. Trening zachowań społecznych
 47. Troska o zdrowie psychiczne nauczycieli czyli jak nie stracić motywacji do naukiroska o zdrowie psychiczne nauczycieli czyli jak nie stracić motywacji do nauki
 48. Uczeń z autyzmem - wybrane metody i techniki pracy
 49. Uczeń z zespołem Downa, metody pracy oparte na najnowszych badaniach
 50. Układy taneczne (hip-hop, taniec nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- warsztaty taneczne dla nauczycieli
 51. Warsztaty teatralne
 52. Wsparcie i rozwój dzieci i młodzieży ze złożonymi zaburzeniami komunikowania się. Indywidualny System Komunikacyjny jako fundament w środowisku szkolnym i rodzinnym
 53. Wspieranie w rozwoju dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym
 54. Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 55. Zaburzenia mowy u dzieci

 

Formularze zgłoszeniowe:

- Rada pedagogiczna/ szkolenie zamknięte - w Placówce zamawiającego TUTAJ

- Szkolenie otwarte/ warsztat otwarty - w siedzibie organizatora TUTAJ

 

Kontakt:
Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Vademecum"
- 691 564 567
- 77 409 04 59
- 77 435 12 54 wew. 24
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

OPISY RAD PEDAGOGICZNYCH/ SZKOLEŃ / WARSZTATÓW

 

Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/ szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:
Szkolenie prowadzi pedagog z ponad 15 letnim stażem prowadzenia zajęć informatycznych i multimedialnych. Stypendysta firmy Orange Polska, współpracownik Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych we Wrocławiu oraz ekspert ds polityki cyfryzacji Instytutu Sobieskiego w Warszawie.

 

Adresaci:  

Adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać przyczynę agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów ( internetu i telefonów komórkowych)

 

Cel:

Zapoznanie kadry pedagogicznej z najnowszymi badaniami dotyczącymi zachowań niebezpiecznych dzieci i młodzieży w sferze nowych technologii. Wypracowani wraz z zespołem pedagogów programu przeciwdziałania tego typu zachowaniom wraz z programem pomocy ofiarom i sprawcom przemocy elektronicznej. Wdrożenie standardów bezpieczeństwa w szkole w zakresie komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami.

 

Program:

 • Skąd się to wzięło? Odpowiedź na pytanie o podłoże społeczne zaistniałych problemów wychowawczych.
 • Sprawca, ofiara, świadek. Jak postępuje ewolucja aktorów życia społecznego w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych?
 • Co zrobić gdy mleko już się wylało? Standardy postępowania w przypadku ujawnienia przemocy elektronicznej wśród młodzieży.
 • Przeciwdziałanie, czyli co zrobić by ograniczyć prawdopodobieństwo zachowań niebezpiecznych w sieci.

 

Uzyskane kompetencje:

 • zdolność rozpoznawania i diagnozowania przypadków zachowań niebezpiecznych w sieci oraz zjawiska cyberprzemocy
 • umiejętność planowania działań profilaktycznych przeciwdziałania przemocy w komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami
 • umiejętność reagowania na przypadki cyberprzemocy, wdrożenia programu pomocowego dla ofiar i sprawców, kompletowania zespołu kryzysowego, zabezpieczenia dowodów, zasad postępowania w placówce.
 • umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej przeciwdziałania przypadkom przemocy elektronicznej oraz zachowaniom niebezpiecznym w sieci.

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Agresja u dzieci i młodzieży

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/ szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku, terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, wszystkich pedagogów poradni pp.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji która ma na celu umiejętność pracy z dzieckiem i młodzieżą agresywną.

 

Program:

 • Co to jest agresja- definicja i rodzaje.
 • Przyczyny agresji i jej objawy w różnym wieku.
 • Praca z dzieckiem agresywnym.
 • Metody skutecznych działań wychowawczych na ucznia agresywnego.

Łącznie: 4 h / 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń 

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Animaloterapia – Terapia i edukacja w asyście psa

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/ szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:
Dyplomowany magister psychologii o specjalności klinicznej. Dodatkowo ukończyła Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny we Wrocławiu, na kierunku Terapia i edukacja w asyście zwierząt oraz przygotowanie pedagogiczne i pedagogikę specjalną na Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Wciąż się samodoskonali i uczy. Posiada różne certyfikaty i ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. in. Depresja i stres w życiu zawodowym i prywatnym, kurs Terapii behawioralnej , Terapia schematu, Trener umiejętności społecznych, brała udział w konferencjach ,,FAS”, ,,Zaburzenia psychiczne”, ,,Autyzm”

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele pedagodzy, którzy swoją ścieżkę zawodową chcą związać z prowadzeniem zajęć terapeutycznych, edukacyjnych bądź rekreacyjnych, przy użyciu metod wymagających obecności zwierząt.

 

Program:

W zakresie Dogoterapii:

 • Historia Dogoterapii
 • Istota Dogoterapii
 • Dogoterapia na świecie
 • Dogoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Dogoterapii  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z omówieniem indywidualnych przypadków – charakterystyka jednostki i postęp w terapii
 • Praktyczny pokaz z możliwością doświadczenia bezpośredniego doświadczenia kontaktu z psem Dogoterapeutą

W zakresie Hipoterapii:

 • Historia Hipoterapii
 • Istota Hipoterapii
 • Hipoterapia na świecie
 • Hipoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Hipoterapia  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z przebiegu Hipoterapii

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564  567

 

 

Arteterapia

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany magister nauczania początkowego o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.
 • Dyplomowany pedagog oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu. Uczestniczyła w warsztatach teatralnych, kursie,, Teatr w szkole” oraz ,,Jak samodzielnie pisać bajkę z dziećmi”. Uzyskała doświadczenie zawodowe pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie.

 

Adresaci:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Program:

 • Integracja grupy
 • Podstawy arteterapii
 • Teatr
  -ćwiczenia dykcyjne,

-ćwiczenia ruchowe,

-projektowanie i wykonanie rekwizytów,

-etiudy teatralne.

 • Biblioterapia z bajkoterapią - czyli terapia z wykorzystaniem odpowiednio dobranej literatury
 • Muzykoterapia w teorii i praktyce.
 • Wybrane techniki plastyczne
 • Podsumowanie zajęć.

Łącznie : 4h / 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Bajkoterapia jako forma zajęć rewalidacyjnych

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu. Uczestniczyła w warsztatach teatralnych, kursie,, Teatr w szkole” oraz ,,Jak samodzielnie pisać bajkę z dziećmi”. Uzyskała doświadczenie zawodowe pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie.

 

Adresaci:              
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, pedagogów poradni pp, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, dotyczącej nowoczesnych zajęć rewalidacyjnych jakimi jest bajkoterapia.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h / 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

 

Bezpieczeństwo w szkole

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:
Magister w zakresie wychowania obronnego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej. Uczestnik wielu certyfikowanych  szkoleń m.in. szkolenie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli z cyklu "Wytyczne międzynarodowe Europejskiej Rady Resuscytacji. Wstęp do pierwszej pomocy medycznej", "W górach bezpiecznie" i kursów: „Udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia" organizowanego pod nadzorem merytorycznym Zakładu Ratownictwa Medycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz kursu organizowanego przez Europejską Radę Resuscytacji: "Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS- AED)".

 

Adresaci: 
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, wszystkich pedagogów poradni pp., którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w szkole, poznanie zasad zachowania się podczas zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

Program:

 • Omówienie rozporządzeń dot. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.   
 • Ochrona nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego.
 • Informacja dot. podawania leków uczniom przez nauczyciela.
 • Zasady zachowania się na wypadek nagłego zagrożenia życia i zdrowia np. pożar   
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa -ćwiczenia praktyczne na fantomie.   
 • Scenki sytuacyjne z pierwszej pomocy.

Łącznie: 4h / 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog w specjalności praca socjalna, pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna. Dodatkowo ukończyła podyplomowe studia na kierunku socjoterapia z arteterapią oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Adresaci:              
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, pedagogów poradni pp, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, dotyczącej nowoczesnego procesu edukacji i terapii jakim jest bibio- i bajkoterapia.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h / 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Budowa zespołu nauczycieli-umiejętność współpracy i komunikowania

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Lata pracy pedagogicznej pozwoliły jej na zbudowanie warsztatu metodycznego w szerokim zakresie na różnych szczeblach edukacji. Pełniła funkcję wicedyrektora, a następnie dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. E. Godlewskiego w Nysie, dzięki temu zna dobrze zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. ,, Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji”, ,,Nauczyciel w cyfrowej szkole” i wiele innych.
 • Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej uzyskując tytuł logopedy. Brała udział w licznych kursach i seminariach szkoleniowych dla logopedów. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:               
Adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy szkolni, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać metody które pozwalają na współpracę i komunikację nauczycieli.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/ 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

Dojrzałość szkolna

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.
 • Dyplomowany magister nauczania początkowego o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, wszystkich pedagogów poradni pp.

 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji która pozwoli wprowadzić nauczycieli w proces jakim jest badanie i praca z dziećmi o opóźnionej dojrzałości szkolnej.

 

Program:

 • Co to jest dojrzałość szkolna?
 • Badanie dojrzałości szkolnej.
 • Przyczyny opóźnionego rozwoju i zaburzeń różnych jego aspektów.
 • Przepisy szkolne dotyczące pomocy dzieciom o opóźnionej dojrzałości szkolnej.
 • Praca z dzieckiem odroczonym od obowiązku szkolnego.

Łącznie: 4 h / 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole – wdrożenie, realizacja, ewaluacja

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog, wieloletnie doświadczenie w kształceniu w jednostkach oświaty. Ukończyła studia na kierunku Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse, a także Organizacja i Zarządzanie w Placówkach Oświatowych. Dodatkowo odbyła liczne kursy, m. in. Szkolenie egzaminatorów w zawodzie technik rachunkowości, technik handlowiec czy technik organizacji reklamy. Prowadzi liczne kursy w zakresie księgowości komputerowej, przedsiębiorczości i inne. Doradca metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać metody doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h / 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Działania nauczyciela wobec agresji w przedszkolu i szkole

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej uzyskując tytuł logopedy.  Brała udział w licznych kursach i seminariach szkoleniowych dla logopedów. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.


Adresaci:  

Adresatami szkolenia są  wszyscy zainteresowani nauczyciele szkolni i wychowania przedszkolnego, pedagodzy szkolni, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać metodykę pracy, która ma na celu zapobieganie agresji w przedszkolu i szkole.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/ 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom.  691 564 567

 

 

Dziecko z afazją w szkole masowej

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej uzyskując tytuł logopedy. Brała udział w licznych kursach i seminariach szkoleniowych dla logopedów. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.
 • Dyplomowany nauczyciel filologii polskiej. W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne n Uniwersytecie Wrocławskim. Oprócz doświadczenia zawodowego w szkole, posiada również doświadczenie w pracy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 • Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele kształcenia specjalnego, wychowawcy dziecka z afazją.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h / 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Dziecko z autyzmem i zaburzeniami emocjonalno-społecznymi

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany nauczyciel nauczania początkowego, ukończyła studia podyplomowe z matematyki. Dodatkowo ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. oligofrenopedagogiki, ,, Konstruowanie narzędzi diagnozujących poziom osiągnięć szkolnych uczniów”. Egzaminator oraz edukator na kursach i warsztatach. Swoje kwalifikacje opiera również na doświadczeniu, pracuje w Zespole Placówek Specjalnych.

 

Adresaci:     

Adresatami szkolenia są nauczyciele kształcenia specjalnego, ogólnodostępnego.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h/ 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Elementy terapii ręki

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Edukacja i reforma- integracja w szkole. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny ,,Terapii Pedagogicznej, a także Pedagogika Marii Montessori”, ,,Kształtowanie umiejętności kreowania modelu wsparcia osoby niepełnosprawnej i jej środowiska z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności i możliwości interakcyjnych”, ,,Nadpobudliwość psychoruchowa i ADHD” i inne.

 

Adresaci:               
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pedagogów poradni pp, ale też do nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, dotyczącej terapii ręki wspomagającej rozwój motoryczny.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany magister nauczania początkowego o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, chcący poszerzyć kwalifikacje dotyczące wdrażania innowacji

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h / 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Innowacyjny nauczyciel - aktywny i zaangażowany uczeń

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany magister nauczania początkowego o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.
 • Dyplomowany pedagog, wieloletnie doświadczenie w kształceniu w jednostkach oświaty. Ukończyła studia na kierunku Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse, a także Organizacja i Zarządzanie w Placówkach Oświatowych. Dodatkowo odbyła liczne kursy, m. in. Szkolenie egzaminatorów w zawodzie technik rachunkowości, technik handlowiec czy technik organizacji reklamy. Prowadzi liczne kursy w zakresie księgowości komputerowej, przedsiębiorczości i inne. Doradca metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.

 

Adresaci:                   

Adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać metody które stosują nauczyciele, by zaangażować uczniów do pracy.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h / 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Jak pomóc dziecku w uczeniu się?

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.
 • Dyplomowany magister nauczania początkowego o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:              
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, wszystkich pedagogów poradni pp.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji która ma na celu umiejętność pracy z dzieckiem pozwalającą na efektywną naukę.

 

Program:

 • Wpływ motywacji na skuteczność uczenia się.
 • Zależność między stanem psychicznym na fizycznym a efektywnością uczenia się.
 • Wpływ odżywiania się na naukę.
 • Stres i jego wpływ na uczenie się.
 • Podstawowe techniki zapamiętywania.

Łącznie: 4 h/ 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

 

Jak radzić sobie ze stresem?

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:               
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, wszystkich pedagogów poradni pp.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności pozwalających na redukcję bądź wyeliminowanie stresu.

 

Program:

 • Definicja stresu.
 • Rodzaje stresu i czynniki stresogenne.
 • Reakcje na stres i zmiany w zachowaniu.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki redukcji stresu.
 • Profilaktyka stresu.

Łącznie: 4 h/ 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Komunikacja nauczyciel-uczeń

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog szkolny, pedagog specjalny, specjalistka w dziedzinie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Certyfikowany terapeuta ręki. Posiada zawodowe doświadczenie w edukacji ogólnodostępnej, specjalnej i integracyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Nauczyciel dyplomowany. Wieloletnia działaczka Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów oraz Przewodnicząca Wojewódzkiej Organizacji Związkowej Śląsk-Opole PZL. Doradca metodyczny oraz konsultant ośrodka doskonalenia nauczycieli. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, studentów, jest autorką i realizatorką wielu programów kursów grantowych Kuratora Oświaty. Przez szereg lat organizowała i prowadziła kursy kwalifikacyjne, warsztaty oraz konferencje, w tym międzynarodowe. Jest redaktorką publikacji Mózg Mowa Terapia, 2006 Opole i Nasze dzieci różne są... Jak im pomóc, by osiągnęły sukces? Część 2, Poradnik dla nauczycieli, 2014 Opole oraz współredaktorką Rzeczywistość a przyszłość edukacyjna ucznia z dysleksją. Modelowa opieka, 2004 Opole. Za zasługi w oświacie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Adresaci:               
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych


Cele:

Przeanalizowanie elementów procesu komunikacji pod kątem ich poprawności i efektywności, biorąc pod uwagę rozmowy indywidualne z uczniami jak i zajęcia lekcyjne oraz refleksja na temat własnego sposobu komunikowania się. Poznanie technik umożliwiających większy wgląd w siebie i usprawniających komunikację.


Techniki pracy:

 • wizualizacje,
 • techniki relaksacyjne,
 • miniwykład.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny lekcyjne


Środki i narzędzia dydaktyczne: rzutnik multimedialny.

 

Zakres tematyczny:

Część teoretyczna:

 1. Bariery komunikacyjne.
 2. Modele komunikacji nauczyciel-uczeń.
 3. Blokady w komunikacji.
 4. Akceptacja, czyli odblokowanie komunikacji.
 5. Komunikaty typu „ja”.
 6. Komunikacja a proces oceniania.

Część praktyczna:

 1. Techniki relaksacyjne.
 2. Wizualizacja.

Efekty kształcenia:
poprawa komunikacji z otoczeniem, lepsze funkcjonowanie w relacjach, formułowanie własnych potrzeb i oczekiwań wobec innych ludzi, większy wgląd w swoje uczucia i myśli.

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany nauczyciel nauczania początkowego, ukończyła studia podyplomowe z matematyki. Dodatkowo ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. oligofrenopedagogiki, ,, Konstruowanie narzędzi diagnozujących poziom osiągnięć szkolnych uczniów”. Egzaminator oraz edukator na kursach i warsztatach. Swoje kwalifikacje opiera również na doświadczeniu, pracuje w Zespole Placówek Specjalnych.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani nauczyciele szkolni i wychowania przedszkolnego, pedagodzy szkolni, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i dowiedzieć się jak konstruować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

 

Program:

 • Przepisy dotyczące konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dziecka z niepełnosprawnością .
 • Procedury związane z konstruowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia/dziecka.
 • Opracowanie IPET-u dla konkretnego dziecka.
 • Dokumentowanie i ewaluacja prowadzonych działań.

Łącznie: 4h / 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Konstruowanie programów nauczania na I etapie edukacji

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:
Dyplomowany magister nauczania początkowego  o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, chcący poszerzyć kwalifikacje dotyczące konstruowania programów nauczania na I etapie edukacji.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Leworęczność u dzieci

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:              

Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, wszystkich pedagogów poradni.

 

Cel:
Celem szkolenia jest poznanie mechanizmu leworęczności i zdobycie kwalifikacji pozwalających na pracę z dzieckiem leworęcznym.

 

Program:

 • Mózgowe mechanizmy leworęczności.
 • Lateralizacja i jej wpływ na przyswajanie umiejętności czytania i pisania.
 • Dysleksja rozwojowa a zaburzenia stronności.
 • Praca z uczniem leworęcznym i o obniżonej sprawności grafomotorycznej.

Łącznie: 4 h/8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567   

 

 

Matematyka w krótkich spodenkach

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany magister nauczania początkowego o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:

Warsztaty dedykowane nauczycielom przedszkoli, klas I-III, terapeutom oraz innym zainteresowanym

 

Program:

 • Moduł I: Aby matematyka nie była trudna (4h)
  - matematyka wokół nas
  - zainteresować nie nudzić
  - sytuacje matematyczne
  - ćwiczenia, zadania, problemy
 • Moduł II: Myślenie i działanie (4h)
  - metoda i zadanie
  - od myślenia do rozumowania
  - pomysł na edukację matematyczną
  - rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci

Łącznie: 4 h/8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567 

 

 

Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog o specjalności terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m.in. Różnorodność form i metod pracy rewalidacyjnej z dziećmi o różnym stopniu upośledzenia umysłowego, Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole . Ukończyła również studia podyplomowe, m. in. w zakresie Psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych – diagnoza i terapia psychologiczna oraz Szkolny doradca zawodowy. Swoją wiedzę opiera na praktyce, gdyż pracowała jako pedagog oraz nauczyciel w różnych Placówkach.
 • Wykwalifikowany fizjoterapeuta, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i edukacji integracyjnej w ogólnodostępnych placówkach oświatowych. Ukończyła kurs ,, Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”, ,,Wychowanie Przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” i inne. Dodatkowo jest terapeutą integracji sensorycznej, fizjoterapeutą oraz terapeuta ręki w Centrum Terapeutycznym.

 

Adresaci:              

Adresatami szkolenia są nauczyciele kształcenia specjalnego, wychowawcy dziecka z zaburzeniami neurologicznymi

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń 

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567 

 

 

Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele, kadra pedagogiczna szkoły, kadra terapeutyczna placówek edukacyjnych.

 

Program:

 • Mutyzm- epidemiologia, przyczyny.
 • Obraz psychologiczny dziecka z mutyzmem i jego rodziny.
 • Doświadczenia uczestniczących nauczycieli w pracy z dzieckiem mutystycznym.
 • Strategie i techniki podczas pracy  z dzieckiem z mutyzmem.

Łącznie: 4 h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567 

 

 

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci i młodzieży (ADHD)

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:
Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:              
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, wszystkich pedagogów poradni pp.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji która ma na celu umiejętność pracy z dzieckiem nadpobudliwym.  

 

Program:

 • Definicja i objawy nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Inne zaburzenia rozwoju dziecka, mające podobne objawy.
 • Leczenie dziecka z ADHD.
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
 • Wskazówki wychowawcze dla nauczycieli i rodziców uczniów z ADHD.

Łącznie: 4 h/8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Najistotniejsze problemy w sferze edukacyjnej, społecznej, emocjonalnej oraz poznawczej osób słabowidzących i niewidomych

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Posiada fachową wiedze z zakresu tyflopedagogiki, przygotowania pedagogicznego oraz doświadczenie zawodowe. Uczestniczyła w licznych kursach, m. in. Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabowidzących. Swoje kwalifikacje opiera na praktyce.

 

Adresaci:              
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, wszystkich pedagogów poradni pp.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności efektywnego kształcenie grupy dzieci i  młodzieży słabowidzącej bądź niewidomej, jak również wsparcie nauczycieli w  wypełnianiu zadań dydaktyczno-wychowawczych

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567 

 

 

 

Ocenianie wspierające ucznia w procesie uczenia się

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog, wieloletnie doświadczenie w kształceniu w jednostkach oświaty. Ukończyła studia na kierunku Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse, a także Organizacja i Zarządzanie w Placówkach Oświatowych. Dodatkowo odbyła liczne kursy, m. in. Szkolenie egzaminatorów w zawodzie technik rachunkowości, technik handlowiec czy technik organizacji reklamy. Prowadzi liczne kursy w zakresie księgowości komputerowej, przedsiębiorczości i inne. Doradca metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i chcą dowiedzieć się jak wspierać ucznia w procesie jakim jest nauka.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 654 567

 

 

Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty wraz z indywidualnymi konsultacjami dla Dyrektora Szkoły

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej uzyskując tytuł logopedy. Brała udział w licznych kursach i seminariach szkoleniowych dla logopedów. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.
 • Lata pracy pedagogicznej pozwoliły jej na zbudowanie warsztatu metodycznego w szerokim zakresie na różnych szczeblach edukacji. Pełniła funkcję wicedyrektora, a następnie dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. E. Godlewskiego w Nysie, dzięki temu zna dobrze zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. ,, Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji”, ,,Nauczyciel w cyfrowej szkole” i wiele innych.

 

Adresaci:              

Kurs skierowany do  nauczycieli, dyrektorów i właścicieli szkół publicznych i niepublicznych. Kadry Zarządzającej. Osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych (ABI – Administratorzy bezpieczeństwa informacji). Osób odpowiadających za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych (Informatycy).

 

Cel:

Analiza obowiązków Dyrektorów Szkół jako Administratorów danych, wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/ 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 654 567

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

Dzięki dotychczasowej praktyce posiada wiedzę dotyczącą organizacji zajęć oraz identyfikowania potrzeb szkoleniowych. Pracuje również nad ciągłym podnoszeniem kwalifikacji. Ukończyła studia zawodowe na kierunku Ratownictwo Medyczne, oraz studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne w zakresie Ratownictwo Medyczne oraz ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach.

 

Adresaci:               
Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych pedagogów poradni pp, też do nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 654 567

 

 

Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany nauczyciel nauczania początkowego, ukończyła studia podyplomowe z matematyki. Dodatkowo ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. oligofrenopedagogiki, ,,Konstruowanie narzędzi diagnozujących poziom osiągnięć szkolnych uczniów”. Egzaminator oraz edukator na kursach i warsztatach. Swoje kwalifikacje opiera również na doświadczeniu, pracuje w Zespole Placówek Specjalnych.

 

Adresaci:  

Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani nauczyciele szkolni, specjalni, wychowania przedszkolnego i pedagodzy szkolni, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i dowiedzieć się jak planować i organizować pracę dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi z różą niepełnosprawnością intelektualną.

 

Program:

1.Akty prawne

2.Charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu

3.Czynniki warunkujące postęp w nauce

4.Konstruowanie ipet-u

5.Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

6.Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, niepełnosprawnego

7.Ocenianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

8.Rola nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

9.Literatura przydatna w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych

10.Współpracę z rodzicami i innymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom

Łącznie: 4h/ 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567 

 

 

 

Praca z dzieckiem 6-letnim

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej uzyskując tytuł logopedy.  Brała udział w licznych kursach i seminariach szkoleniowych dla logopedów. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:     

Adresatami szkolenia są nauczyciele pedagodzy, wychowawcy, chcący poszerzyć swoje kwalifikację i wiedzę, która ma na celu prawidłowe rozpoznanie potrzeb młodszych dzieci przed przystąpieniem do szkoły.

 

Program:

 • Sylwetka absolwenta przedszkola. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Praca z dzieckiem potrzebującym wsparcia w osiąganiu gotowości szkolnej
 • Formy aktywności dzieci sześcioletnich
 • Obszary aktywności dziecięcej
 • Okres adaptacyjny w klasie pierwszej. Organizacja zajęć.
 • Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim oraz metody wspierania edukacyjnego.
 • Wprowadzenie dziecka w świat liter drukowanych i pisanych.
 • Wprowadzenie w świat liczb i cyfr.
 • Ćwiczenia przygotowawcze.
 • Metody aktywizujące w pracy z sześciolatkiem

Łącznie: 4 h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567 

 

 

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

Nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator, wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej- makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele kształcenia specjalnego, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, nauczyciele szkół masowych realizujący kształcenie specjalne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

 

Program:

 • akty prawne
 • charakterystykę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 • czynniki warunkujące postęp w nauce,
 • konstruowanie IPET-u,
 • planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka niepełnosprawnego,
 • ocenianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
 • rolę nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
 • literaturę przydatną w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych,
 • współpracę z rodzicami i innymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.   

 

Cel:

Uczestnik pozna
- akty prawne
- charakterystykę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
- czynniki warunkujące postęp w nauce,
- konstruowanie IPET-u,
- planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka niepełnosprawnego,
- ocenianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- rolę nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- literaturę przydatną w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych,
- współpracę z rodzicami i innymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.  

Łącznie: 4h/ 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 654 567

 

 

 

Problem dysleksji u uczniów szkół muzycznych i jej wpływ na muzyczne zdolności percepcyjne

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:               

Szkolenie skierowane do  nauczycieli, dyrektorów i właścicieli szkół muzycznych, którzy chcą poszerzyć kwalifikacje i zdobyć wiedzę jak pracować z uczniami pomimo ich deficytów rozwojowych.

 

Cel:
Poznanie problemu jakim jest dysleksja i pozyskanie kompetencji pozwalających na współpracę uczniów z dysleksją oraz nauczycieli szkół muzycznych.

 

Program :

 • Co to jest dysleksja (definicja, podstawy neurofizjologiczne)
 • Charakterystyka trudności dyslektycznych u uczniów szkoły muzycznej.
 • Uczenie się muzyki- podstawy jej wykonywania oraz posługiwania się zapisem nutowym.
 • Mnemotechnika nutowa
 • Rola wychowania muzycznego w procesie wyrównywania deficytów rozwojowych.
 • Sposoby pracy wychowawczej z dzieckiem dyslektycznym w szkole muzycznej.

Łącznie: 4 h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567 

 

 

Problemy wieku dojrzewania

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:               
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, wszystkich pedagogów poradni pp.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji która ma na celu umiejętność pracy z dzieckiem przechodzącym przez etap dojrzewania.

 

Program:

 • Rozwój człowieka- jego przebieg i etapy.
 • Charakterystyczne objawy wieku dojrzewania.
 • Wpływ dojrzewania na zachowanie się młodzieży i zaburzenia procesu socjalizacji.
 • Czynniki utrudniające prawidłowy rozwój społeczny.
 • Praca wychowawcza z młodzieżą o szczególnych trudnościach społecznych.

Łącznie: 4 h/ 8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Problemy z czytaniem i pisaniem u uczniów (zastosowanie metody Antares)

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany magister nauczania początkowego o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać metodykę pracy z uczniami, którzy mają problemy z czytaniem i pisaniem. 

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Rewalidacja indywidualna

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany nauczyciel nauczania początkowego, ukończyła studia podyplomowe z matematyki. Dodatkowo ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. oligofrenopedagogiki, ,, Konstruowanie narzędzi diagnozujących poziom osiągnięć szkolnych uczniów”. Egzaminator oraz edukator na kursach i warsztatach. Swoje kwalifikacje opiera również na doświadczeniu, pracuje w Zespole Placówek Specjalnych.
 • Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej uzyskując tytuł logopedy. Brała udział w licznych kursach i seminariach szkoleniowych dla logopedów. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani nauczyciele szkolni, specjalni, wychowania przedszkolnego i pedagodzy szkolni, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i otrzymać wskazówki dotyczące procesu edukacyjnego, terapeutycznego i wychowawczego z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną oraz uprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

 

Rodzice w przedszkolu i szkole – jak pozyskać do współpracy trudnych rodziców?

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

Lata pracy pedagogicznej pozwoliły jej na zbudowanie warsztatu metodycznego w szerokim zakresie na różnych szczeblach edukacji. Pełniła funkcję wicedyrektora, a następnie dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. E. Godlewskiego w Nysie, dzięki temu zna dobrze zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. ,, Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji”, ,,Nauczyciel w cyfrowej szkole” i wiele innych.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są pedagodzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać metodykę współpracy z rodzicami dzieci w przedszkolu i szkole.

 

Program:

 1. "Trudny rodzic" – co to znaczy?
 2. Bariery komunikacyjne czyli co utrudnia relacje rodzic – nauczyciel.
 3. Jak przygotować i przeprowadzić dobrą rozmowę.
 4. Garść porad i wskazówek.

 

Łącznie: 4h/ 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Rozpoznawanie stylów poznawczych ucznia, a planowanie sytuacji edukacyjnej

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany magister nauczania początkowego o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arteterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać metody które stosują nauczyciele, by zaangażować uczniów do pracy.

 

Program:

 • Potrzeby ucznia a planowanie procesu dydaktycznego,
 • Rozpoznawanie stylów uczenia się, rodzaje stylów,
 • Charakterystyka stylów uczenia się,
 • Preferencje sensoryczne uczniów, narządy zmysłów jako „uczestnik” procesu uczenia się (koncepcja C. Hannaford)
 • Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli,
 • Style uczenia się i ich sposoby uaktywniania,
 • Styl poznawania, uczenia się – organizacja zajęć,
 • Metody i środki dostosowane do indywidualnego stylu uczenia się,
 • Przykłady rozwiązań metodycznych

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje :

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Sytuacja zadaniowa, a rozwijanie myślenia logicznego dzieci

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany magister nauczania początkowego o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika specjalna o  specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika lecznicza. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunku Arterapia w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach, m.in. ,,Szkolenie dla kandydatów na ekspertów’’. Nauczyciel w szkole podstawowej. Swoje kwalifikacje opiera na wieloletniej praktyce.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele szkolni, wczesnoszkolni, pedagodzy poradni PP, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje .

 

Cel:

Zdobycie kwalifikacji i poznania metod stosowanych w celu rozwijania myślenia logicznego dzieci.

 

Program:

 • Sytuacja zadaniowa jako część procesu dydaktycznego, jej wpływ na aktywność zewnętrzną i wewnętrzną dziecka,
 • Myślenie przyczynowo- skutkowe, od definicji do działania,
 • Myślenie logiczne, zdolność kojarzenia, odkrywania, poznawania, analizowania,
 • Analiza i interpretowanie danych,
 • Pytania otwierające, „myślenie pytaniami”, pytania, które uczą myśleć
 • Dostrzeganie analogii, wnioskowanie,
 • Usprawnianie procesów myślenia,
 • Nauczanie metodą rozwiązywania problemów  (PBL - Problem Based Learning)
 • Przykłady sytuacji zadaniowych

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego - warsztaty dla nauczycieli prowadzących zespoły taneczne oraz inne formy lekcji wf.

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • instruktorka tańca i fitness, wieloletnie doświadczenie w warsztatach tanecznych
 • animator tańców integracyjnych na wszystkich etapach edukacyjnych

 

Adresaci: 

Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, prowadzących zespoły taneczne oraz lekcje wychowania fizycznego, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje oraz dowiedzieć się jak można wyrazić siebie za pomocą tańca .

 

Cel:
Teoretyczne i praktyczne zdobycie wiadomości dotyczących tańców, zdobycie umiejętności budowania układów choreograficznych do inscenizacji, nauka podstawowych kroków i figur  tanecznych poszczególnych tańców, poznawanie różnych form aktywności fizycznej aktywizujące uczniów do  uczestnictwa w zajęciach, ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 24 h - 3 spotkania po 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca: pedagog, choreograf i instruktor taneczny.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele pedagodzy, którzy chcą poszerzyć umiejętności i kwalifikacje dotyczące organizacji zajęć przy wykorzystaniu tańca.

 

Program kursu:

 Tańce śląskie oraz wybranych regionów:

 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • nauka podstawowych kroków
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • podstawowe figury taneczne
 • budowania układów choreograficznych

 Charakterystyka i przykłady figur tanecznych

 • Polonez, Krakowiak, Kujawiak, Oberek , Mazur
 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • kroki podstawowe
 • figury parowe i parowo-zespołowe
 • elementy niepożądane

Łącznie: 16 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

Terapia schematów

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany magister psychologii o specjalności klinicznej. Dodatkowo ukończyła Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny we Wrocławiu, na kierunku Terapia i edukacja w asyście zwierząt oraz przygotowanie pedagogiczne i pedagogikę specjalną na Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Wciąż się samodoskonali i uczy. Posiada różne certyfikaty i ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. in. Depresja i stres w życiu zawodowym i prywatnym, kurs Terapii behawioralnej , Terapia schematu, Trener umiejętności społecznych, brała udział w konferencjach ,,FAS”, ,,Zaburzenia psychiczne”, ,,Autyzm”

 

Adresaci:               
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, pedagogów poradni pp, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, dotyczącej terapii schematów. 

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

Trening pamięci i kreatywnego myślenia

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog, wieloletnie doświadczenie w kształceniu w jednostkach oświaty. Ukończyła studia na kierunku Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse, a także Organizacja i Zarządzanie w Placówkach Oświatowych. Dodatkowo odbyła liczne kursy, m. in. Szkolenie egzaminatorów w zawodzie technik rachunkowości, technik handlowiec czy technik organizacji reklamy. Prowadzi liczne kursy w zakresie księgowości komputerowej, przedsiębiorczości i inne. Doradca metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.
 • Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i chcą dowiedzieć się jak trenować pamięć i kreatywne myślenie.  

Program:

w przygotowaniu

Łącznie 4 h /8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Trening umiejętności społecznych

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

Dyplomowany magister psychologii o specjalności klinicznej. Dodatkowo ukończyła Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny we Wrocławiu, na kierunku Terapia i edukacja w asyście zwierząt oraz przygotowanie pedagogiczne i pedagogikę specjalną na Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Wciąż się samodoskonali i uczy. Posiada różne certyfikaty i ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. in. Depresja i stres w życiu zawodowym i prywatnym, kurs Terapii behawioralnej , Terapia schematu, Trener umiejętności społecznych, brała udział w konferencjach ,,FAS”, ,,Zaburzenia psychiczne”, ,,Autyzm”

 

Adresaci:

Warsztaty dedykowane dla pedagogów, psychologów, terapeutów, asystentów osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych, logopedów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą ,wszystkich, którzy chcą podnieść kwalifikacje.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie : 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Trening zachowań społecznych

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany nauczyciel nauczania początkowego, ukończyła studia podyplomowe z matematyki. Dodatkowo ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. oligofrenopedagogiki, ,, Konstruowanie narzędzi diagnozujących poziom osiągnięć szkolnych uczniów”. Egzaminator oraz edukator na kursach i warsztatach. Swoje kwalifikacje opiera również na doświadczeniu, pracuje w Zespole Placówek Specjalnych.
 • Dyplomowany pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Edukacja i reforma- integracja w szkole. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny ,,Terapii Pedagogicznej, a także Pedagogika Marii Montessori”, ,,Kształtowanie umiejętności kreowania modelu wsparcia osoby niepełnosprawnej i jej środowiska z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności i możliwości interakcyjnych”, ,,Nadpobudliwość psychoruchowa i ADHD” i inne.

 

Adresaci:

Warsztaty dedykowane dla pedagogów, psychologów, terapeutów, asystentów osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych, logopedów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą ,wszystkich, którzy chcą podnieść kwalifikacje.

 

Program:

 • Trening umiejętności komunikacyjnych
  -Wspieranie zdolności komunikowania się, minimalizowanie problemów sensorycznych

-Cechy charakterystyczne dla mowy dzieci z autyzmem

-Ekspresja słowna i trudności w porozumiewaniu się z osobami autystycznymi

 • Trening reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz radzenia sobie z emocjami
  -Wspieranie zdolności komunikowania się, minimalizowanie problemów sensorycznych

-Cechy charakterystyczne dla mowy dzieci z autyzmem

-Ekspresja słowna i trudności w porozumiewaniu się z osobami autystycznymi

 • Studium przypadku
  -Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny
 • Trening budżetowy
 • Trening czynności samoobsługowych

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Troska o zdrowie psychiczne nauczycieli czyli jak nie stracić motywacji do nauki

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog, wieloletnie doświadczenie w kształceniu w jednostkach oświaty. Ukończyła studia na kierunku Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse, a także Organizacja i Zarządzanie w Placówkach Oświatowych. Dodatkowo odbyła liczne kursy, m. in. Szkolenie egzaminatorów w zawodzie technik rachunkowości, technik handlowiec czy technik organizacji reklamy. Prowadzi liczne kursy w zakresie księgowości komputerowej, przedsiębiorczości i inne. Doradca metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.
 • Lata pracy pedagogicznej pozwoliły jej na zbudowanie warsztatu metodycznego w szerokim zakresie na różnych szczeblach edukacji. Pełniła funkcję wicedyrektora, a następnie dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. E. Godlewskiego w Nysie, dzięki temu zna dobrze zagadnienia związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. ,, Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji”, ,,Nauczyciel w cyfrowej szkole” i wiele innych.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać metody które stosują nauczyciele, by zaangażować uczniów do pracy.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

 

Uczeń z autyzmem - wybrane metody i techniki pracy

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany nauczyciel filologii polskiej. W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne n Uniwersytecie Wrocławskim. Oprócz doświadczenia zawodowego w szkole, posiada również doświadczenie w pracy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 • Dyplomowany nauczyciel nauczania początkowego, ukończyła studia podyplomowe z matematyki. Dodatkowo ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. oligofrenopedagogiki, ,, Konstruowanie narzędzi diagnozujących poziom osiągnięć szkolnych uczniów”. Egzaminator oraz edukator na kursach i warsztatach. Swoje kwalifikacje opiera również na doświadczeniu, pracuje w Zespole Placówek Specjalnych.
 • Wykwalifikowany fizjoterapeuta, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i edukacji integracyjnej w ogólnodostępnych placówkach oświatowych. Ukończyła kurs ,, Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”, ,,Wychowanie Przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” i inne. Dodatkowo jest terapeutą integracji sensorycznej, fizjoterapeutą oraz terapeuta ręki w Centrum Terapeutycznym.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele kształcenia specjalnego, ogólnodostępnego, chcący poszerzyć kwalifikacje.  

 

Program:

Część teoretyczna:
• Co to jest autyzm/Zespół Aspergera?
• Etiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Epidemiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Jak rozpoznać autyzm? – kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10, DSM IV
• Problemy komunikacyjne oraz społeczne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Diagnoza osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – moje doświadczenia
• Diagnoza różnicowa - autyzm a niepełnosprawność intelektualna
• Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Mocne strony osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Część warsztatowa:
Warsztat „W jaki sposób osoba z autyzmem odbiera świat?” pozwala lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby i zachowanie osób z autyzmem. Prezentowanie różnych metod i technik. Planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem.

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567  

 

 

Uczeń z zespołem Downa, metody pracy oparte na najnowszych badaniach

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

Szkolenie prowadzi pedagog z ponad 15 letnim stażem prowadzenia zajęć informatycznych i multimedialnych. Stypendysta firmy Orange Polska, współpracownik Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych we Wrocławiu oraz ekspert ds polityki cyfryzacji Instytutu Sobieskiego w Warszawie.

 

Adresaci:               

Adresatami szkolenia są nauczyciele kształcenia specjalnego, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, nauczyciele szkół masowych realizujący kształcenie specjalne dzieci z zespołem Downa .

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567  

 

 

 

Układy taneczne (hip-hop, taniec nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- warsztaty taneczne dla nauczycieli

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca: instruktorka tańca i fitness, wieloletnie doświadczenie w warsztatach tanecznych.

Adresaci:  

Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani nauczyciele przedszkolni i szkół podstawowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zbudować integrację uczniów i dzieci poprzez taniec.

 

Cel:

Teoretyczne i praktyczne zdobycie wiadomości dotyczących tańców integracyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, zdobycie umiejętności budowania układów choreograficznych (tańce hip- hop, taniec nowoczesny i inne),nauka podstawowych kroków i figur  tanecznych poszczególnych tańców, poznawanie różnych form aktywności fizycznej aktywizujące uczniów do  uczestnictwa w zajęciach, ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 16 h - 2 spotkania po 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

 

Warsztaty teatralne

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu. Uczestniczyła w warsztatach teatralnych, kursie,, Teatr w szkole” oraz ,,Jak samodzielnie pisać bajkę z dziećmi”. Uzyskała doświadczenie zawodowe pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie.

 

Adresaci kursu:

Szkolenie/warsztaty który jest adresowany do nauczycieli i pedagogów, którzy chcą w sposób aktywny i twórczy prowadzić zajęcia dotyczące teatru.

 

Program:
Teatr w pracy z dziećmi” (4h)

 • zalety prowadzenia edukacji teatralnej w przedszkolu
 • zabawy teatralne i dramowe w pracy z grupą ( teoria i praktyka)
 • techniki dramowe w interpretacji tekstu
 • budowa etiud scenicznych na zadany temat

“Przedstawienie teatralne – od pomysłu do realizacji” (4h)

 • różnorodność form teatralnych
 • praca z tekstem
 • drama i improwizacja
 • ekspresja ruchowa i świadomość ciała
 • inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,
 • ekspresja werbalna
 • kreatywność i zaangażowanie dzieci w tworzenie przedstawienia.

 

Łącznie : 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Wsparcie i rozwój dzieci i młodzieży ze złożonymi zaburzeniami komunikowania się. Indywidualny System Komunikacyjny jako fundament w środowisku szkolnym i rodzinnym

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog na kierunku Terapia Pedagogiczna z Pedagogiką Specjalną. Podczas swojej ścieżki zawodowej pracowała jako nauczyciel w przedszkolu, szkołach podstawowych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Odbyła liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. uczestniczyła w konferencji metodycznej ,,Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną”, kurs doskonalący ,, Edukacja uczniów niemówiących użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się” oraz szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia ,,Sprawdź jak się porozumiewam”.

 

Adresaci:               
Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, pedagogów poradni pp, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, która pozwoli na wsparcie i rozwój dzieci bądź młodzieży, która zmaga się z zaburzeniami komunikowania się

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4h/ 8 h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

 

Wspieranie w rozwoju dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog w specjalności praca socjalna, pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna. Dodatkowo ukończyła podyplomowe studia na kierunku socjoterapia z arteterapią oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Adresaci:     

Adresatami szkolenia są  wszyscy zainteresowani nauczyciele szkolni i wychowania przedszkolnego, pedagodzy szkolni, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać metodykę pracy, która ma na celu wspieranie w rozwoju dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie: 4 h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Edukacja i reforma- integracja w szkole. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny ,,Terapii Pedagogicznej, a także Pedagogika Marii Montessori”, ,,Kształtowanie umiejętności kreowania modelu wsparcia osoby niepełnosprawnej i jej środowiska z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności i możliwości interakcyjnych”, ,,Nadpobudliwość psychoruchowa i ADHD” i inne.
 • Dyplomowany nauczyciel nauczania początkowego, ukończyła studia podyplomowe z matematyki. Dodatkowo ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne, m.in. oligofrenopedagogiki, ,, Konstruowanie narzędzi diagnozujących poziom osiągnięć szkolnych uczniów”. Egzaminator oraz edukator na kursach i warsztatach. Swoje kwalifikacje opiera również na doświadczeniu, pracuje w Zespole Placówek Specjalnych.


Adresaci:  

Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani nauczyciele szkolni, specjalni, wychowania przedszkolnego i pedagodzy szkolni, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i poznać zasady współpracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Program:

w przygotowaniu

Łącznie 4 h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

 

Zaburzenia mowy u dzieci 

 

Forma realizacji:
Rada pedagogiczna/ Szkolenie otwarte/szkolenie zamknięte

 

Wykładowca:

 • Dyplomowany nauczyciel filologii polskiej. W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne n Uniwersytecie Wrocławskim. Oprócz doświadczenia zawodowego w szkole, posiada również doświadczenie w pracy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 • Dyplomowany psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczony nauczyciel- wychowawca. Posiada doświadczenie w pracy również jako psycholog, ponieważ pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w zakładzie opieki zdrowotnej jako asystent psycholog-logopeda a także w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dodatkowo prowadzi własny gabinet psychologiczno-logopedyczny. Prowadziła liczne zajęcia i terapię, m.in. terapia lęku , terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafi dzielić się wiedzą nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną.

 

Adresaci:               

Szkolenie skierowane do  nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, wszystkich pedagogów poradni pp.

 

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji która pozwoli na pracę z dzieckiem z zaburzeniami mowy, poprzez poznanie problemu i  terapii logopedycznej.

 

Program:

 • Rozwój mowy dziecka.
 • Najczęściej spotykane zaburzenia rozwoju mowy dziecka- przyczyny biologiczne i środowiskowe.
 • Terapia logopedyczna i jej wpływ na poprawę wymowy.

Łącznie: 4h/8h

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń

e-mail: tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 691 564 567

 

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem